top of page

Seizoen 2023-2024

"Wat is de wereld trouwens anders dan een groot schouwtoneel, waarin ieder, onder het masker van een ander optreedt en zijn aangenomen rol speelt, totdat de grote Regisseur hem van het toneel laat verdwijnen."

Erasmus (Lof der zotheid, 1511)

bottom of page