top of page

OBSCENE FABELS

Dario Fo

Tekst:

Regie:

André Vermaerke

Seizoen 2001-2002

DE REBELLEN VAN BOLOGNA

door Frans Van Hijfte

Dit verhaal slaat terug op een ware gebeurtenis welke zich heeft afgespeeld in de stad Bologna in 1334. De mannen van Bologna werden gemobiliseerd voor een oorlog die ze nooit hadden gewild en waarin ze het onderspit moeten delven. De Pauselijke Gezant, de geestelijken, edellieden en de Graaf D'Armeniac (die de strijd aanvoerde) hebben zich na de oorlog teruggetrokken in de plaatselijke citadel uit schrik voor de wraak van de overlevenden. De bevolking besluit de citadel te belegeren met het enige wat het nog overblijft...


HET EERSTE MIRAKEL VAN HET KINDEKE JEZUS

door Sofie De Mol

Ongeveer 2000 jaar geleden regeerde koning Herodes over Palestina. Hij was een wrede koning want hij liet alle pasgeboren kinderen afslachten. Alle jonge ouders slaan in paniek op de vlucht... Zo ook de maagd Maria en haar echtgenoot Jozef. Samen met hun kleine spruit Jezus trekken ze naar Egypte waar zich het eerste mirakel voltrekt..


DE POEZEMUIS

door Wim De Witte

Het verhaal van Barbarie, Eerwaarde vader Paddecrapeau, Melissa en ... Jeanotte Pier. Jeanotte Pier da was 'n schaapsherder, 'n geitekoeier. En in 't vetste groen van de alpenweide leefde hij helemaal alleen tussen zijn schapen en zijn geiten, en hij kon zich niet anders herinneren dan dat dat altijd zo was geweest... Tot hij op een dag de dochter van Barbarie tegen 't lijf loopt. Da meiske, da kind, da was de (natte) droom van alle mannen uit de streek en luisterde naar de prachtige naam... Melissa!


DARIO FO

Nobelprijswinnaar voor de literatuur Dario Fo is één van de meest vooraanstaande theaterpersoonlijkheden van onze tijd. Fo is onvoorspelbaar, zijn werk is het voorwerp van bewondering en van verguizing tegelijkertijd. Kortom een authentieke uitdager van het onverdelgbare oertheater.


De teksten die hij schreef of herwerkte, dragen het stempel van zijn maatschappelijk engagement en van zijn politieke keuze. Het burgerlijke repertoire heeft hij met kracht verworpen. hij zocht naar een zinvolle plaats voor het theater in deze chaotische tijd. Het dramatische conflict in zijn stukken is altijd een politiek conflict. Hij daagt de potentaten uit, klaagt de sociale onrechtvaardigheid aan en zet de verantwoordelijken daarvoor in hun hemd.


"Fabulazzo Osceno" (Obscene Fabels") is ongetwijfeld één van zijn belangrijkste stukken. Voor het eerst stoot hij door naar de fundamenten van onze maatschappij: de wetten van fatsoen en moraal, de welvoeglijkheid, de schijnheiligheid van de "Deugdenleer" en alle monumenten van de gewetensvolle

braafheid.


In deze tijd van ontmoediging schreeuwt Fo al lachend zijn bittere boodschap uit: geef de strijd niet op voor het laatste schijnheilige huid van deze gammele maatschappij met de grond gelijk is gemaakt.


Filip Van Luchene

Tekst

Dario Fo


Vertaling

Filip Van Luchene


regie

André Vermaerke


Met

Frans Van Hijfte

Sofie De Mol

Wim De Witte

bottom of page