Vier Zusters

Marie, Martha, Vera en Lies.
Ieder met eigen dromen en verlangens,
met gevoelens en frustraties, met goede en minder goede kanten.
Flarden uit hun leven.
Een collage van verhalen, anekdotes, situaties en herinneringen.
Vier zussen die als het ware uit een foto gestapt zijn en tot leven komen.
Eenvoudig is het allemaal niet.
Het ‘Leven’ geeft en neemt en weigert vooral om uitleg te geven.….
De tijd speelt een spel met de zussen…  en met ons.
Heden en verleden lopen door elkaar.
Maar de  tijd kan ons niet doen wegkijken van ... 4 zusters.
‘4 zusters’
Soms erg herkenbaar, dan weer vreemd en hilarisch.
Soms aangrijpend en dan weer komisch.
‘4 zusters’
Pure schoonheid in een haast onwezenlijk tedere poëzie.

• Claire Swyzen baseerde haar mooie theatertekst  op een  fotoboek: The Brown Sisters van fotograaf Nicholas Nixon die sinds 1974 elk jaar een foto maakte van zijn vrouw en haar drie zussen. Vier vrouwen die hij jaar na jaar in dezelfde opstelling registreert. Bladzijde na bladzijde zien we hoe de zussen jarenlang jong blijven en dan plots - op haast één jaar - tegelijk oud geworden zijn.


• Meer lezen?  https://www.nytimes.com/interactive/2014/10/03/magazine/01-brown-sisters-forty-years.html

in beeld: