GIF

GIF is een prachtige, ontroerende intieme theatertekst van Lot Vekemans. Over een man en een vrouw die een kind hebben verloren, daarna zichzelf en ten slotte elkaar.

Tien jaar na hun scheiding ontmoeten zij elkaar voor het eerst weer, op de plaats waar hun enige kind begraven ligt. Hij heeft een nieuw leven opgebouwd, zij kan de gedachte aan een nieuw leven niet verdragen. Dirk Crommelinck en Isabel Vandersteene in een regie van Debbie Crommelinck.

in beeld: